Åsa Mackenzie

Professor vid Institutionen för organismbiologi, Fysiologi och miljötoxikologi

E-post:
asa.mackenzie[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 6419
Mobiltelefon:
070-1679569
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC
Norbyvägen 18 A
Postadress:
Norbyvägen 18 A
752 36 Uppsala

Nyckelord: mood emotion context non-motor parkinson neurocircuitry neurobiology

I vår forskargrupp är vi intresserade av hur hjärnan reglerar vårt agerande i olika situationer – sett från ett neurobiologiskt perspektiv. Den subtalamiska kärnan (STN) och dopamin/glutamat-signalering från ventrala tegmentala arean (VTA) reglerar både affektiva och kognitiva processer och påverkar också motorik. Funktionen är nedsatt i flera svåra sjukdomar såsom Parkinson, ångest, tvångsbeteende och beroende. Bättre behandling bygger på ökad kunskap om underliggande nervcellskretsar, både anatomisk uppbyggnad och fysiologisk funktion. Vi jobbar med båda dessa aspekter och använder oss av molekylära, histologiska, transgena och optogenetiska metoder. Vi kopplar enskilda nervcellers funktion till hela individens beteende och hur det påverkas av olika sammanhang. Allt för att utröna hjärnans komplexitet i vårt dagliga liv – i hälsa och ohälsa.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Åsa Mackenzie
Senast uppdaterad: 2021-03-09