Alexandra Borg

Universitetslektor i litteraturvetenskap, docent vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
alexandra.borg[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6487
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

I min forskning riktar jag strålkastarljuset mot digitaliseringens inverkan på och konsekvenser för Bokens samhälle. Min senaste publikation, Strindbergs lilla röda, gjord i samarbete med Nina Ulmaja, Augustprisnominerades i kategorin Årets Fackbok 2019. Jag ingår i forskargruppen WeStAc, ”Välfärdsstaten analyserad. Textanalys och modellering av svensk politik, media och kultur, 1945–1989” samt är affilierad forskare vid Center for Arts, Business & Culture (ABC), Stockholm School of Economics.

Nyckelord: digital humanities the intersection of literature and technology in a digital age modernism förlagsstudier digital humaniora akademiskt skrivande e-böcker samhällets digitalisering publishing studies ljudböcker lässtrategier röda rummet populärvetenskapligt skrivande bokmarknad professionelt skrivande flexit digital litteratur digital läsning grafisk design bokhistoria bokmarknadens digitalisering academic writing audiobooks e-books bookhistory

Akademisk utbildning

• Fil. dr i litteraturvetenskap, Uppsala universitet 2011.

• Fil. lic. i litteraturvetenskap, Uppsala universitet 2007.

• Fil. mag. i litteraturvetenskap och idéhistoria, Uppsala universitet 2005.

• Fil. kand. i nordiska språk och idéhistoria, Uppsala universitet 2002.

Anställningar

  • Pågående, sedan 1 februari 2019: Lektor i nordiska språk, Uppsala universitet. Institutionen för nordiska språk/Språkverkstaden. Handledning och undervisning i akademiskt och populärvetenskapligt skrivande.
  • Vik. lektor i nordiska språk, Uppsala universitet. Institutionen för nordiska språk/Språkverkstaden. Handledning och undervisning i akademiskt och populärvetenskapligt skrivande, 1 juli 2018–31 januari 2019.
  • Vik. lektor i litteraturvetenskap, Uppsala universitet. Undervisade på institutionens förlagskurser, teori- och metodkursen för uppsatsstuderande samt litterär och retorisk kommunikation, 1 mars 2015–30 juni 2018.
  • Postdoc: Flexitforskare, Riksbankens Jubileumsfond/Bonnierförlagen, 1 mars 2012–28 februari 2015.
  • Forskningsvistelse, New York Public Library’s Digital Lab, Wennergren-stiftelsen, våren 2013.
  • Post doc., Medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå universitet, 1 juli 2011–28 februari 2012.
  • Vik. lektor, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola. Undervisade i estetik och tolkningsteori, 1 september– 30 oktober 2011.
  • Forskningsvistelse, Institutt for litteratur, områdesstudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo, 1 januari–30 juni 2007.
  • Lektor, Høgskolen i Vestfold/Kulturakademien. Undervisade i filosofi, idéhistoria och kulturteori, 1 augusti 2008–30 maj 2009.
  • Forskarutbildningen, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 1 september 2005–31 december 2010.

Samverkan

Jag intresserar mig mycket för forskningskommunikation och vinnlägger mig om att popularisera min forskning för att nå ut med den till det omgivande samhället. Jag har hållit ett femtiotal föreläsningar i offentliga sammanhang och medverkat i en rad intervjuer och podcasts samt skrivit för Svenska Dagbladet, Respons. Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap och Dagens Nyheter; tidigare var jag även knuten till Upsala Nya Tidnings kulturredaktion. Några av mina senaste artiklar är: "Om hanteringen av väggohyra", i Essä nr 6, Om Dan Anderssons död; "En fantasi bildad av två motsater som möts: Om regnbågar", Under strecket, Svenska Dagbladet, 29 maj 2020; "Ett digitalt hål har öppnat sig i Gutenberggalaxen”, Respons, maj 2020; ”Ocean Vuong. En litterär sensation för vår tid”, Dagens Nyheter, 23 november 2019; ”Bildningskultur i det lilla formatet på snabb framväxt”, Respons, oktober 2019 och ”Vi är inte färdiga med skrivstilen på länge”, Under strecket, Svenska Dagbladet, 16 februari 2019; ”Tunga tankar, lätta vågor”, Respons, oktober 2018.

Undervisning

Jag har varit verksam som lärare vid flera högskolor och universitet, nationellt som internationellt. Jag har undervisat på grund- och avancerad nivå i en rad ämnen, främst litteraturvetenskap, retorik, estetik, idé- och lärdomshistoria samt akademiskt och populärvetenskapligt skrivande. Uppdragen har omfattat administration, planering och kursutveckling, examinationsformsutveckling, lärarsamarbeten, lärarutbyten, seminarieledning, föreläsningar, handledning och examination.

Förutom att ge en årlig kurs i populärvetenskapligt skrivande på masternivå är jag verksam vid Språkverkstaden, enhet som ger studenter, doktorander och lärare vid Uppsala universitet vägledning och stöd i vetenskaplig kommunikation/akademisk litteracitet. Under hösten 2020 kommer jag att ansvara för de praktiska momenten på kursen Professionellt skrivande, som ges vid Institutionen för nordiska språk. Under 2017 jag ansvarig lärare för kurserna i Förlagsstudier vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Min postdoktorala forskning placerar sig i gränslandet mellan estetik, litteraturvetenskap och medievetenskap. Jag intresserar mig framför allt för digitaliseringens inverkan på vår litterära och bokliga kultur. I flera artiklar har jag studerat hur övergången från en tryckkultur till en digital kultur påverkar hur texter produceras, distribueras och konsumeras (framväxten av nya digitala affärsmodeller, läsgemenskaper och textmaterialiteter).

Tillsammans med formgivaren Nina Ulmaja gav jag hösten 2019 ut Strindbergs lilla röda. Boken om boken och dess typer (Stockholm: Atlantis, 2019) [450 s.], som Augustprisnominerades i kategorin Årets Fackbok och tilldelades priset Svensk Bokkonst 2019. Studien behandlar den svenska moderna romanens design- och bokhistoria från sent 1800-tal fram till idag med Strindbergs debutroman Röda rummet som exempel.

Jag ingår i en forskargrupp som under professor Pelle Snickars ledning organiserat sig i projektet WeStAc, ”Välfärdsstaten analyserad. Textanalys och modellering av svensk politik, media och kultur, 1945–1989”. Projektet, som är knutet till Kungliga biblioteket, har ett tvådelat syfte: att etablera system och rutiner för att digitalisera och kurera stora textmaterial som möter de krav som digital forskning ställer, samt att kartlägga diskursiva mönster i välfärdsårens texter.

Jag är också affilierad forskare vid Handelshögskolans Center for Arts, Business, and Culture.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Alexandra Borg
Senast uppdaterad: 2021-03-09