Joakim Widén

Professor i byggteknik, Docent vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Byggteknik och byggd miljö

E-post:
joakim.widen[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3782
Mobiltelefon:
072-9999401
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kort presentation

Jag är professor vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik vid Uppsala universitet och föreståndare för Avdelningen för byggteknik och byggd miljö. Forskningen och undervisningen vid avdelningen omfattar ett brett område, från byggteknik till framtida städer och deras energisystem. Min egen forskning är inriktad på modellering och simulering av energiresurser och energisystem i den byggda miljön.

Akademiska meriter: TeknD, Docent

Nyckelord: grinno011 citbui009

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Joakim Widén
Senast uppdaterad: 2021-03-09