Martin Ingelsson

Gästprofessor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Molekylär geriatrik/ Rudbecklaboratoriet

E-post:
martin.ingelsson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: Forskare

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Martin Ingelsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09