Cecilia Gisslandi

Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
cecilia.gisslandi[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1641
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Mottagningstid: tisdag 14-15

Arbetsuppgifter

Jag arbetar med undervisning på Basic Swedish kurserna 1 och 2 sedan många år. Dessutom är jag administratör/kurssamordnare för Basic kurserna fr.o.m HT-11.

Innan jag började att arbeta heltid på universitetet arbetade jag i grundskolan med ämnena svenska som andra språk och spanska.

Basic Swedish

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09