Pär Zetterberg

Professor Docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Par.Zetterberg[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3795
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Gamla torget 3

Kort presentation

Pär Zetterberg är professor i statsvetenskap vid Uppsala Universitet. Han forskar och undervisar främst inom jämförande politik och anlägger ofta ett genusperspektiv på frågor som rör politisk representation, politiska partier, kandidatnominering, kvotering, politiskt deltagande, autokratisering och politiskt våld m.m. Hans forskning återfinns i tidskrifter så som American Political Science Review, American Journal of Political Science och Journal of Politics.

Akademiska meriter: FD

Nyckelord: political participation democratization political parties election violence gender comparative politics political representation political attitudes autocratization political selection

Professor i statsvetenskap, 2024

Universitetslektor, 2018

Biträdande universitetslektor, 2016

Docent i statsvetenskap, 2014

Fil dr i statsvetenskap, 2009

Pär Zetterbergs forskning rör sig inom området jämförande politik och handlar bland annat om politisk rekrytering och politisk representation i ett jämförande perspektiv, oftast med betoning på utvecklingsländer. Han ägnar främst uppmärksamhet åt hur ojämställdhet i politiken uppstår, reproduceras och bryts. Bland hans forskningsintressen återfinns även frågan om hur unga människor utvecklar politiska attityder och beteenden.

Pågående externfinansierade forskningsprojekt: (1) Kön och politik i elektorala autokratier, (2) Kön och sociala medier i omstridda val, (3) Mångfaldsinitiativ inom svenska politiska partier, och (4) Könsaspekter på politiskt våld. De tre första projekten är finansierade av Vetenskapsrådet och det fjärde projektet är finansierat av Research Council of Norway.

Pär Zetterbergs forskning har publicerats, eller antagits för publikation, i välrenommerade tidskrifter så som t.ex. American Political Science Review, American Journal of Political Science, Journal of Politics, Political Behavior, Party Politics och Comparative Politics.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Pär Zetterberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09