Åse Linné

Universitetslektor , Docent vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
ase.linne[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7266
Mobiltelefon:
072-9999259
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kort presentation

Jag är anställd som lektor på avdelningen för Industriell teknik. Mitt forskning berör hur innovation och kommersialisering av ny teknik kommer till stånd inom två vitt skilda sektorer - livsvetenskap och byggindustri.

Akademiska meriter: FD, Docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Åse Linné
Senast uppdaterad: 2021-03-09