Johan Gising

Forskare vid Institutionen för läkemedelskemi, Läkemedelsdesign och läkemedelsutveckling

E-post:
johan.gising[AT-tecken]ilk.uu.se
Telefon:
018-471 4338
Besöksadress:
Rum BMC B5:405e Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 574
751 23 UPPSALA

Forskare vid Institutionen för materialvetenskap, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
johan.gising[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johan Gising
Senast uppdaterad: 2021-03-09