Martin Sahlberg

Professor vid Institutionen för kemi - Ångström, Oorganisk kemi

E-post:
Martin.Sahlberg[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3747
Fax:
018-513548
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kort presentation

Min forskning är inriktad på syntes och karaktärisering av nya bulkmaterial för energilagring och energiöverföring, som jag särskilt studerar med olika diffraktionstekniker, men också med absorptions-/desorptionsmätningar samt med elektrokemiska metoder. De viktigaste tillämpningarna finns inom vätelområdet (lagring och kompression) samt magnetiska material.

Akademiska meriter: Docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Martin Sahlberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09