Charlotte Sundström

Administrativ samordnare vid Avdelningen för kvalitetsutveckling

E-post:
charlotte.sundstrom[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 5761
Mobiltelefon:
070-4250916
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Administrativ samordnare vid Avdelningen för kvalitetsutveckling, Enheten för universitetspedagogik

E-post:
charlotte.sundstrom[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 5761
Mobiltelefon:
070-4250916
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
75237 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Kort presentation

Jag arbetar som administrativ samordnare på avdelningen för kvalitetsutveckling och har min placering på plan 1 i Segerstedthuset.

I mina arbetsuppgifter ingår bl.a. kursadministration, uppdatering av avdelningens information i medarbetarportalen samt externwebb, kontaktperson vad avser Kurosawa - ett webbaserat kursanmälningssystem, sekreterare i beredningsgruppen för det pedagogiska priset.

Jag innehar uppdraget som arbetsplatsombud och sitter i ledningsgruppen på avdelningen.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Charlotte Sundström
Senast uppdaterad: 2021-03-09