Joakim Kreutz

Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
joakim.kreutz[AT-tecken]statsvet.uu.se
Mobiltelefon:
070-2882762
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är docent och universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen i Uppsal. Min forskning handlar mest om politiskt våld och internationella förhållanden.

Jag ansvarar också för två dataset. Det första (UCDP CONFLICT TERMINATION DATA) kodar hur väpnade konflikter slutar. Det andra (M-IND DATA) har information om individuella medlare i väpnade konflikter och mellanstatliga dispyter, Seewww.mind-data.org

Akademiska meriter: FK

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Joakim Kreutz
Senast uppdaterad: 2021-03-09