Berit Thoudal

Universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
Berit.Thoudal[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6625
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Sjuksköterskeprogrammen

E-post:
berit.thoudal[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Legitimerad sjuksköterska (88), Medicine magisterexamen, huvudämne: vårdvetenskap (02) och Magisterexamen i folkhälsa, vård och omsorg (07).

Kursledare i termin 2 och 3 på sjuksköterskeprogrammet. Studierektor i termin 1-4.

Jag blev anställd på Uppsala universitet 2003. Jag arbetar som universitetsadjunkt med klinisk tjänstgöring och har min kliniska tjänstgöring inom Hematologi, 50C på Akademiska sjukhuset. Arbetar som lärare inom sjuksköterskeprogrammet och då främst som kursledare i termin 2, 3 och 6. Är också studierektor i termin 1-4. Undervisningsområden är omvårdnad och medicinsk vetenskap samt handleder C-uppsatser. Är bitr. programansvarig för sjuksköterskeprogrammet.

Mina intresseområden är bland annat handledning och sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation. Jag arbetar aktivt för att utveckla VFU handledning för sjuksköterskestudenter. Har arbetat som mentor för nyutexaminerade sjuksköterskor (04-09) och arbetat i olika projekt. Satt i styrgruppen för projektet Klinisk Praktik, Landstinget i Uppsala län (99-00) och var med i arbetsgruppen för delprojektet Alternativ/komplement till Klinisk Praktik (00). Varit med och utvecklat det nya sjuksköterskeprogrammet som startade HT14.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Berit Thoudal
Senast uppdaterad: 2021-03-09