Jenny Eriksson Lundström

Universitetslektor vid Institutionen för informatik och media

E-post:
Jenny.Eriksson[AT-tecken]im.uu.se
Telefon:
018-471 5163
Mobiltelefon:
070-4250963
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning handlar om AI och etik, kunskapsrepresentation, samt digitalisering och processer för IT och innovation, särskilt nyttogörande av IT: Hur kan en omställning till digitala sammanhang ske och komma individer, näringsliv och samhälle till nytta. Jag är co-PI i Wasp-HS projektet BioMe. Jag handleder fem doktorander och undervisar på grund-, master- och forskarnivå. Jag är vald lärarrepresentant i områdesnämnden för Humaniora och samhällsvetenskap.

Akademiska meriter: FD

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

After my PhD studies, I have broadened my research scope and agenda. I research digitalization, managing innovation, IT and practices, materiality and non-use in the post-digital society. I supervise three PhD Candidates, and I teach at bachelor- master- and PhD-levels. I hold the position of Head of the Department at the Department of lnformatics and Media, and I serve as an elected member and vice President of the Academic Senate of Uppsala University, as well as Director and President of the Head of Department Council of Campus Observatoriet of Uppsala University. In addition, I serve as President of the Foundation for Legal Information https://rattsinfo.se/

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jenny Eriksson Lundström
Senast uppdaterad: 2021-03-09