Ragnar Hedlund

1:e Antikvarie vid Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum

E-post:
Ragnar.Hedlund[AT-tecken]gustavianum.uu.se
Telefon:
018-471 1722
Mobiltelefon:
070-2517067
Besöksadress:
Akademigatan 3
Postadress:
753 10 UPPSALA

Kort presentation

1. Antikvarie vid Gustavianum och föreståndare för Uppsala universitets myntkabinett. Forskare i antik historia och numismatik med fokus på romersk kejsartid. Även engagerad inom forskning om musei- och samlingshistoria, historiebruk och kulturarvsfrågor.

Akademiska meriter: FD

Nyckelord: numismatik museer romarriket antiken

Jag är forskare i romersk historia och arkeologi och har i min forskning ägnat mig åt bildkonst, monumentalarkitektur och frågan om hur det vi kallar ”propaganda” uppstår. Speciellt har jag intresserat mig för vilka uttryck dessa företeelser tar sig i det romerska imperiets provinser. Vad kan bildkonst och monument säga oss om provinsernas förhållande till den romerska kejsarmakten? Kan bildkonsten berätta något om en ”ideologi” i det romerska medelhavsväldet och hur den i så fall växer fram? Ytterst handlar denna forskning om hur statliga ideologier uppstår och vidmakthålls, inte minst i totalitära stater.

Jag är sedan flera år engagerad i de svenska arkeologiska utgrävningarna i Labraunda i sydvästra Turkiet, se www.labraunda.org.

Jag har även i min egenskap av numismatiker och föreståndare för Uppsala universitets myntkabinett ägnat mig åt samlingshistoria och antikvetenskapernas framväxt under modern tid, till exempel i det svenska 1800-talets skolmiljöer.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ragnar Hedlund
Senast uppdaterad: 2021-03-09