Ulrike Heiter

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Astronomi och rymdfysik

E-post:
ulrike.heiter[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 5982
Fax:
018-471 5999
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Personal webpage: http://www.astro.uu.se/~ulrike

Akademiska meriter: Docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ulrike Heiter
Senast uppdaterad: 2021-03-09