Michael Streng

Universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper, Paleobiologi

E-post:
michael.streng[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 2579
Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Universitetslektor i Evertebratpaleobiologi inom paleobiologiprogrammet vid Institutionen för geovetenskaper. Ansvarig för programmets svepelektronmikroskop.

Forskningsinteressen

Kambriska armfotingar (Brachiopoda) och s.k. small shelly fossils, deras fylogeni, paleogeografi och funktionell morfologi.

De kalkskaliga dinoflagellaternas taxonomi och fylogeni samt deras använding för att rekonstruera tidigare miljöförhållanden.

Nyckelord: palaeobiology cambrian earth science

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Michael Streng
Senast uppdaterad: 2021-03-09