Maria Hahlin

Forskarassistent vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
maria.hahlin[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3616
Besöksadress:
Rum ÅNG 60108 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Universitetslektor vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
maria.hahlin[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kort presentation

My research focuses on the chemical reactions that are involved in the conversion between chemical end electrical energy in Li-ion batteries. I use and develop x-ray based spectroscopy to follow and characterize the functional interphases between the battery electrode and electrolyte that are important for safety and long-term stable batteries.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maria Hahlin
Senast uppdaterad: 2021-03-09