Martin Herschend

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Algebra, logik och representationsteori

E-post:
martin.herschend[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3187
Besöksadress:
Rum ÅNG 14233 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Martin Herschend
Senast uppdaterad: 2021-03-09