Eva-Lotta Funkquist

Universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Perinatal, neonatal och barnkardiologisk forskning

E-post:
eva-lotta.funkquist[AT-tecken]uu.se
Telefon:
073-0306201
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Eva-Lotta Funkquist är docent och arbetar som lektor på Institutionen för kvinnors och barns hälsa med ansvar för Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Hon är barnsjuksköterska och barnmorska. Hennes forskningsämnen är amning, spädbarns sömn och föräldrars mående.

Eva-Lotta Funkquist är barnsjuksköterska och barnmorska. Hon arbetar kliniskt på BB på Akademiska sjukhuset. Hon undervisar på och är ansvarig för Specialistsjuksköterskeprogrammet för hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Eva-Lotta undervisar också på sjuksöterskeprogrammet och på kursen Amning och bröstmjölk.

Eva-Lotta Funkquist är ansvarig för Amningsstudien på Uppsala universitet. Studien är ett projekt som är inriktat på att förbättra amningsstödet i hela vårdkedjan, på barnmorskemottagningarna, sjukhuset och i barnhälsovården. Amningsstudien är utarbetad utifrån två vetenskapliga teoretiska teorier; anknytningsteorin och teorin om self-efficacy. Projektet innehåller utbildning av personal, förbättrade vårdrutiner och utarbetande av informationsmaterial till föräldrar. Tre doktorander har hittills disputerat inom projektet, Emma Gerhardsson, Paola Oras och Ingrid Blixt. Två doktorander är för närvarande engagerade i Amningsstudien: Erika Andresén och Maria Wickström. Inom Amningsstudien pågår projekt i regionerna Uppsala, Sörmland och Gävleborg.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Eva-Lotta Funkquist
Senast uppdaterad: 2021-03-09