Maria Engström

Professor i ryska vid Institutionen för moderna språk, Slaviska språk

E-post:
maria.engstrom[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 1305
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Professor i ryska. Programsamordnare för Masterprogram i ryska språket i internationella relationer.

2021-2024 - forskningsledare inom VR-projektet "Att återskapa moderniteten: den neosovjetiska myten i samtida rysk kultur och politik"

2017-2019 - forskningsledare inom VR-projektet "Visualitet utan visibilitet: Den visuella queerkulturen i det postsovjetiska Ryssland".

Min forskning har sedan disputationen (2004) främst varit inriktad på det samtida Ryssland och kan delas upp i två huvudinriktningar: 1) analyser av den nykonservativa ideologin och visualiteten och 2) studier av den postsovjetiska ortodoxa kulturen och relationer mellan kyrkan och staten.

Det teoretiskt viktiga bidraget till forskningen om den samtida ryska kulturen i en transkulturell och global kontext är mina studier av nymodernistiska strömningar och övergången från postmodernismen till metamodernismen i den ryska kontexten.

1) Den postsovjetiska konservatismen: ideologi och visualitet

Mitt bidrag till Rysslandsforskning i nationell och internationell kontext är studier av de postsovjetiska konservativa idéströmningarna: neoeurasianismen, nationalbolsjevismen, de ungkonservativa grupperna. Jag undersöker hur deras radikala och utopiska visioner är kopplade till den sensovjetiska kontrakulturen, hur dessa visioner gestaltas inom den nykonservativa konsten och inom populärkulturen samt hur de påverkar opinionen och politiken i dagens Ryssland.

Under de senaste åren har jag påbörjat forskning om den konservativa queer-kulturen från 1990-talet till våra dagar. Denna forskning bedrivs inom ramen för projektet ”Visualitet utan visibilitet: den visuella queer-kulturen i det postsovjetiska Ryssland”, finansierat av Vetenskapsrådet (2017-2019).

2) Den postsovjetiska ortodoxa kulturen: kyrkan och staten

Min andra forskningsinriktning är studier av den postsovjetiska ortodoxa kulturen med särskild fokus på det postsekulära tillståndet och kyrkans nya ideologiska och politiska roll (den politiska ortodoxin). Jag skriver om postsovjetiska messianismen (kathechon-/skölddiskursen), radikala ortodoxa grupper samt digitala ortodoxin och antiklerikala online-protester.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maria Engström
Senast uppdaterad: 2021-03-09