Johannes Westberg

Gästforskare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
johannes.westberg[AT-tecken]edu.uu.se
Mobiltelefon:
073-9079690
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Johannes Westberg is currently on leave. Westberg has paid special attention to the history of schooling and pre-primary education, and covered issues relating to the social and economic history of education; school finance; material culture, school architecture; teachers, teachers' salary and livelihoods, and the teacher profession; discipline and governmentalities; educational borrowing and educational transfer.

Akademiska meriter: FD, docent

Nyckelord: utbildningshistoria barn- och ungdomshistoria skolan historia folkskolan förskolan kindergarten barnträdgård bebyggelsehistoria

För information, se min hemsida>>

Examina
2002. Fil. Mag. i historia
2003. Lärarexamen historia och filosofi
2008. Fil. Dr. i historia
2014. Docent i historia

Anställningar
2003-2008. Doktorand vid Historiska institutionen
2008-2010. Vik. lektor vid Institutionen för utbildning, kultur och media
2010-. Forskarassistent vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
2012-. Lektor i utbildningshistoria vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier


Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johannes Westberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09