Martin Karlberg

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
martin.karlberg[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 1669
Mobiltelefon:
070-8182992
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jag är universitetslektor och excellent lärare vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Jag är också mentor i högskolepedagogik. Min undervisning och forskning handlar framför allt om ledarskap i klassrummet, effektiv undervisning och fortbildning av lärare.

För närvarande är jag forskningsledare för IBIS-projektet.

Jag undervisar främst på lärarprogrammet och rektorsprogrammet.

2020 mottog jag Uppsala universitets Pedagogiska pris.

Fråga mig gärna om mentorsuppdrag!

Akademiska meriter: FD

Nyckelord: undervisning pedagogik ledarskap klassrum klassrummet inkludering beteendeanalys didaktik

Jag är forskningsledare för IBIS-projektet, där vi implementerar och utvärderar IBIS-programmet på ungefär 200 skolor. IBIS-programmet är ett svenskt program som baseras på programmet Positive Behavior Support. Läs gärna mer på www.uu.se/ibis

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Martin Karlberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09