Lena Strålsjö

Utbildningsledare vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för handläggning, utbildning och lärarrekrytering

E-post:
lena.stralsjo[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 4831
Mobiltelefon:
072-9999514
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Utbildningsledare med fokus på samverkan och livslångt lärande

Projektledare för regeringsuppdraget Öppet för klimatet
https://learning4professionals.greentown.se/oppet-for-klimatet/

Nyckelord: livslångt lärande arbetslivsanknytning samverkan i utbildning

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lena Strålsjö
Senast uppdaterad: 2021-03-09