Erik Andersson Sundén

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
erik.andersson-sunden[AT-tecken]physics.uu.se
Mobiltelefon:
070-3639205
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är en forskare vid institutionen för fysik och astronomi på avdelningen för tillämpad kärnfysik. Jag har disputerat på neutronspektroskopi vid fusionsreaktorer.

Jag är en passionerad lärare som älskar att undervisa.

Min forskning inkluderar:

 • Evalueringar av tvärsnittsdata för nukleära reaktioner
  • Total Monte Carlo-mtoden
  • Integrala experiment
 • Neutronmätningar vid fusionsreaktorer
 • Radioekologi med fokus på radioaktiva substansers transport i biologiska system.
  • Strålande jord
  • ObeliCs

Nyckelord: cross section measurement neutrons nuclear fusion radioecology neutron spectroscopy magnetic proton recoil spectrometer total monte carlo method synthetic diagnostics

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erik Andersson Sundén
Senast uppdaterad: 2021-03-09