Anna-Karin Kolseth

Administrativ chef vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Medicinsk epidemiologi

E-post:
anna-karin.kolseth[AT-tecken]surgsci.uu.se
Mobiltelefon:
072-9999241
Besöksadress:
Epihubben, Dag Hammarskjölds väg 14 B
75185 Uppsala
Postadress:
Epihubben, MTC-huset
75185 Uppsala

Kort presentation

Jag arbetar som projektkoordinator i infrastrukturen SIMPLER, Swedish Infrastructure for Medical Population-based Life-course and Environmental Reserach. SIMPLER består av en databas med uppgifter från enkäter om hälsa och livsstil besvarade av 110 00 kvinnor och män i Mälardalen samt en biobank med olika typer av biologiska prover från samma grupp. Infrastrukturen utnyttjas mest inom epidemiologisk forskning men även forskare från andra ämnesområden är välkomna.

Akademiska meriter: FL

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna-Karin Kolseth
Senast uppdaterad: 2021-03-09