Uwe Zimmermann

Universitetslektor vid Institutionen för materialvetenskap, Solcellsteknik

E-post:
uwe.zimmermann[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3117
Mobiltelefon:
070-3270464
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Uwe Zimmermann
Senast uppdaterad: 2021-03-09