Jens Eriksson

Forskare vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Infektioner och immunitet; Mikael Sellin

E-post:
jens.eriksson[AT-tecken]imbim.uu.se
Mobiltelefon:
070-4736075
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 582
751 23 UPPSALA

Kort presentation

Forskare i Mikael Sellins grupp. Jag är ansvarig för: byggande och utveckling av en mikroskopiplattform, bildanalys, maskininlärning, vetenskaplig programmering, matematisk modellering, samt generellt "Uppfinnar-Jockeskap". Min bakgrund är främst inom infektionsbiologi, bakteriell genetik, biofysik, syntetisk biologi, samt mikroskopi.

Nyckelord: bildanalys datoriserad bildanalys image analysis fluorescence microscopy light microscopy confocal microscopy super resolution microscopy superresolution microscopy course image j biomedical image analysis genetik bacterial genetics infection biology

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jens Eriksson
Senast uppdaterad: 2021-03-09