Reine Rydén

Universitetslektor vid Institutionen för ABM

E-post:
Reine.Ryden[AT-tecken]abm.uu.se
Telefon:
018-471 1571
Mobiltelefon:
070-1679344
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Docent i historia, universitetslektor i arkivvetenskap

Akademiska meriter: docent

Jag disputerade 1998 vid historiska institutionen i Göteborg på en avhandling om framväxten av böndernas organisationer. Till Uppsala universitet och historiska institutionen kom jag 2003 med ett forskningsprojekt om ekologiskt lantbruk. Efter det jobbade jag några år på landsarkivet och landade 2009 här på ABM. Mina forskningsintressen inom arkivvetenskap är särskilt frågor om bevarande och gallring i teori och praktik. Vidare undersöker jag bevarande av information under tidsperioder som långt överstiger det som någon människa kan förutse. Den frågan leder även in på arkivariers uppfattningar om tid och förhållandet mellan arkiv och minne.

Jag är medlem i mentorsnätverket. De undervisningsformer jag använder mest är seminarier, föreläsningar och handledning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Reine Rydén
Senast uppdaterad: 2021-03-09