Mikael Elinder

Universitetslektor och docent vid Nationalekonomiska institutionen, Professorer och lektorer

E-post:
Mikael.Elinder[AT-tecken]nek.uu.se
Telefon:
018-471 1565
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är docent och lektor vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Jag är även affilierad med Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS) och Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

Min forskning kan beskrivas som tillämpad med tvärvetenskapliga inslag och har huvudsakligen en empirisk inriktning. Några av mina intresseområden är: hälsoekonomi, arv och gåvor, väljarbeteende, privatekonomi, bostadsmarknaden och pensioner.

Se även min personliga hemsida eller google scholar.

Akademiska meriter: Fil dr, docent

Nyckelord: public policy public economics behavioral economics bequests pensions household finances

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mikael Elinder
Senast uppdaterad: 2021-03-09