Deepa Thakur

Post doc. vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
deepa.thakur[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Postdoc working with Dr. Zhaojun Li

AREA OF INTEREST: 2D materials, Raman Spectroscopy, Electron microscopy, Optoelectronics, Photocatalysis, Defect engineering, Photoluminescence, Thin films, Nanomaterials synthesis, Chemical vapor deposition, Solution synthesis, Transition metals dichalcogenides

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Education

Ph.D. │ Material Science │ Feb 2019-August 2023 │ CGPA: 9.5

Indian Institute of Technology Mandi, India

Thesis Title: Spectroscopic and Microscopic Investigations of CVD Grown 2D Materials and Heterostructures for Light Driven Applications

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Deepa Thakur
Senast uppdaterad: 2021-03-09