Jean Bastin

Forskningsassistent vid Institutionen för geovetenskaper, Vindenergi

E-post:
jean.bastin[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 8368
Besöksadress:
Campus Gotland
Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet
Campus Gotland
621 67 Visby

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09