Sanna Jarl

Doktorand , industri vid Institutionen för materialvetenskap, Solcellsteknik

E-post:
sanna.jarl[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Gästdoktorand vid Institutionen för informationsteknologi, Systemteknik

Besöksadress:
Rum ÅNG 103164 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09