Daniel Andersson

Universitetslektor vid Historiska institutionen

E-post:
daniel.andersson[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är fil. dr i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och universitetslektor i historia. Mina forskning är inriktad mot historieskrivning, historiskt minne och historiekulturella förhandlingsprocesser. Jag undervisar framförallt på B- och C-nivå inom historisk teori och metod samt inom tidigmodern historia.

Nyckelord: political history swedish history early modern and modern history historiography historical epistemology history didactics history culture

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Daniel Andersson
Senast uppdaterad: 2021-03-09