Tove Ohlström

Bibliotekarie (Tjänstledig) vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för lärande- och forskningsstöd

E-post:
tove.ohlstrom[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 7544
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA
Tjänstledig:
2023-08-28 - 2024-02-25

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Tove Ohlström
Senast uppdaterad: 2021-03-09