Warit Chanprasert

Postdoktor vid Institutionen för geovetenskaper, Vindenergi

E-post:
warit.chanprasert[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 8437
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

A research engineer working on wind turbine fatigue loading and wake interaction in wind farms using a high fidelity numerical simulation tool. Obtained a PhD in Mechanical Engineering with work experience in machinery maintenance in the oil and gas industry. The fields of research interest are offshore wind energy and wind turbine fatigue loading analysis.

Nyckelord: offshore wind energy wind turbine

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Warit Chanprasert
Senast uppdaterad: 2021-03-09