Stina Wejéus

HR-generalist vid Institutionen för materialvetenskap, Administration och service

E-post:
stina.wejeus[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3087
Mobiltelefon:
070-4250866
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09