Jenny Friman

Postdoktor vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling

E-post:
jenny.friman[AT-tecken]geo.uu.se
Besöksadress:
Villavägen 16
75236 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
75236 Uppsala

Kort presentation

Jag är en samhällsvetenskaplig miljöforskare och mitt forskningsintresse berör naturresursförvaltning, kopplingen till människors försörjningsmöjligheter och hur rättvisa möjligheter till tillgång och rättigheter till mark kan uppnås. Jag forskar nu i MultiForSe-projektet som syftar till att förstå hur sociala lärande nätverk kan användas för att påskynda implementeringen av alternativa skogsbruksmetoder som redan finns och tillämpas inom mångbruksrörelsen hos svenska enskilda skogsägare.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jenny Friman
Senast uppdaterad: 2021-03-09