Vaibhav Sangram Bhosale

Forskningsassistent vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09