Sofia Gjertsson

Forskningsassistent vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
sofia.gjertsson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6276
Mobiltelefon:
073-4697142
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Sofia is a research assistant at CHAP. Her main research interests are related to health equity and access to healthcare services. She currently works with children's knowledge, experiences and health literacy of the Covid-19 pandemic. As well as with school-based interventions on sexual violence and health among youth in Uppsala.

Sofia gratuated from her MSc in health and international development from the London School of Economics in 2022. BSc in development studies and political science from Lund University, 2020.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sofia Gjertsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09