Anshu Sharan Singh

Postdoktor vid Institutionen för elektroteknik, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
anshu.singh[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3039
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
75237 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Vacuum electron devices

High-power microwave engineering

Particle accelerator's components

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anshu Sharan Singh
Senast uppdaterad: 2021-03-09