Diego Rodolfo Roesch Martinez

Gäststudent vid Institutionen för kemi - Ångström, Makromolekylär kemi

Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Master Student in Chemistry with specialization in Bio & Nano Materials.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Diego Rodolfo Roesch Martinez
Senast uppdaterad: 2021-03-09