Corinne Imboden Hedlund

Doktorand vid Institutionen för moderna språk, Tyska

E-post:
corinne.imboden.hedlund[AT-tecken]moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand med ett ämnesdidaktiskt avhandlingsprojekt på Institutionen för moderna språk. Mitt intresseområde är å ena sidan tysk språkvetenskap – i synnerhet inom sociolingvistik och lingvistisk variation – och å andra sidan tyska som skolämne i Sverige. I mitt avhandlingsprojekt rör jag mig mellan geografiska variationsfenomen i det tyska språket, den ämnesdidaktika diskursen samt läroplaner och undervisningspraktiker i den svenska gymnasieskolan.

Nyckelord: sweden variation german dialects sociolinguistics didactics curriculum studies pluricentric languages language awareness german as a foreign language language teaching

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09