Dylan Garamani

Kort presentation

Jag är Ph.D. student i farmakometri under handledning av Professor Ulrika Simonsson och Biträdande Professor Erik Sjögren.

Min forskning är främst inriktad på modellering och analys av tuberkulosterapier. Jag brinner för att utnyttja avancerade R-programmeringstekniker och NONMEM för att driva modellinformerad läkemedelsutveckling (MIDD).

Nyckelord: pharmacometrics tuberculosis physiologically based pharmacokinetic modelling quantitative systems pharmacology

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Dylan Garamani
Senast uppdaterad: 2021-03-09