Patrik Karell

Universitetsadjunkt vid Institutionen för ekologi och genetik, Zooekologi

E-post:
patrik.karell[AT-tecken]ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

Universitetsadjunkt vid Institutionen för biologisk grundutbildning

Besöksadress:
EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1
Postadress:
Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592
751 24 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning fokuserar på hur förändringar i miljön påverkar populationer och hur (genetisk) mångformighet upprätthålls. Jag undersöker evolutionära anpassningar till klimatförändringen och hur förändringar i förhållanden mellan olika trofiska nivåer (rovdjur-byte, parasit-värddjur) påverkar populationers dynamik.

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=-yfUZj8AAAAJ

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Patrik Karell
Senast uppdaterad: 2021-03-09