Harisa Hasic

Ekonom vid Institutionen för kemi - Ångström, Verksamhetsstöd

E-post:
harisa.hasic[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 4264
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

Kort presentation

Ekonom

Ansvarig för följande program:

Fysikalisk kemi 13920

Budget, Prognos, Finansiella analyser, Månadsstängning, Ekonomisk rapportering och Bokslut.

Reseräkningar, kund- och leverantörsfakturor, SL & UL kort

Verksamhetsstöd

Fakturor, reseräkningar, SL &UL kort.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09