Nazibul Hasan Mohammed

Postdoktor vid Institutionen för elektroteknik, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
mohammed.hasan[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
75237 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Mohammed Nazibul Hasan received the B.Eng. degree in Electronics and Telecommunication from Gauhati University, India, in 2013 and the M.Tech. degree in Mobile Communication & Computing from National Institute of Technology (NIT), AP, India, in 2016. He received the Ph.D. degree in Electrical Engineering from University of Technology Malaysia, Johor, Malaysia, in 2022. He is currently working as a researcher at the department of Electrical Engineering at Uppsala University, Sweden. His current research interests include thermoelectric device, energy harvesting, sensors, and neuromorphic device.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My current research interests include thermoelectric devices, energy harvesting, sensors, and neuromorphic devices.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Nazibul Hasan Mohammed
Senast uppdaterad: 2021-03-09