Joel Hamström

Tekniker vid Blåsenhus, Intendenturen i Blåsenhus

Mobiltelefon:
072-9999631
Besöksadress:
von Kraemers allé 1A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09