Alexandros Barnasas

Post doc. vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialfysik

Besöksadress:
Rum POL Å11236 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09