Birgit Kammlander

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
birgit.kammlander[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research project involves the characterisation of perovskite thin films for optoelectronic devices and perovskite single crystals under different stressors. It focuses on the analysation of surfaces / interfaces under different experimental conditions using (synchrotron-generated) X-ray photoelectron spectroscopy. The aim is to improve the external stability of the perovskite devices by investigating chemical and electronic changes upon i.e. heat, laser or light exposure.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09