Tanvi Upreti

Post doc. vid Institutionen för materialvetenskap, Solcellsteknik

E-post:
tanvi.upreti[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
072-8704770
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09